Resmi Gazete 1 Nisan 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 1 Nisan 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ”Bugün Resmi Gazete’de neler var?” sorusu, gündemde yer alıyor. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 1 Nisan 2022 Cuma tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, 1 Nisan 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte,1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları… KANUNLAR 7384 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7385 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7386 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7387 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7388 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7389 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7390 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7392 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun CUMHURBAŞKANI KARARI –– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/03/2022 Tarihli ve 2022/1027 Sayılı Kararı TEBLİĞLER –– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No:2022/8) –– Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10908 Sayılı Kararı –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10909 Sayılı Kararı ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2020/95, K: 2022/3 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2020/17, K: 2022/5 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/22, K: 2022/6 Sayılı Kararı YARGITAY KARARI –– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 12/11/2021 Tarihli ve E: 2020/2, K: 2021/3 Sayılı Kararı a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.