Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasın uyarınca Eczacı, Hemşire, Psikolog, Diyetisyen, Ofis Çalışanı, Sıhhat Teknikeri ve Sıhhat işçisi takımlarına alım yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından tercih yapacak olan kurum, KPSS puan sıralaması temeline dayanarak görevlendirme yapacak. İşte müracaat kaideleri ve tarihine ait ayrıntılar…

Müracaat Kaideleri Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Unsurunda belirtilen kuralları sağlamak.

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4-Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedelini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkumolmamak.

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli yahut muaf olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı yeterince hala kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B hususuna nazaran kontratlı işçi olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına tıpkı unvanda müracaat yapamaz. Lakin ilgili mevzuat mucibince yordama uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık müddet koşuluna tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek şartı ile ilana müracaat yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu hususa alışılmamış durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama kademesinde ilgili dokümanın ibrazı istenecektir)

9-Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 yahut KPSSP94 puan tipine sahip olmak .

10-Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak. 11-Nöbet yordamı çalışmaya mahzur bir durumunun bulunmaması.

12- Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek hastalık ve gibisi manileri bulunmamak

13- Yalnızca bir takıma müracaat yapılabilecek olup, birden çok takıma müracaatlar geçersiz sayılacaktır

Son Müracaat Ne Vakit?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işçi alımı müracaatları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Avşar Yerleşkesi Batı Etraf Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş adresinde bulunan İşçi Daire Başkanlığına Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek müracaat formu ve istenilen öbür dokümanlarla birlikte şahsen eya posta yolu ile müracaatlarını tamamlayabilecek.

Gerekli Dokümanlar Neler?

1- Müracaat formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

3- Mezuniyet dokümanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.) (Eczacı takımına başvuranların diplomalarında yahut ekinde sunacakları transkriptinde kesinlikle diploma notu yazılmalıdır.)

4- KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı. (e-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum dokümanı. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf.

7- Tecrübe evrakı (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)

8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen takımlar için)

9- Sertifika – Eğitim Dokümanı (İstenmişse)

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.